fredag 1 februari 2008

Borgström bör lära av Borg

Jaha, då var det klart att Claes Borgström socialdemokraternas nya talesman för jämställdhetsfrågor. Är någon förvånad? Nej, självklart var detta väntat då han bedrivit opinionsbildning mot regeringen sedan den tillträdde 2006.

Han landar ofta fel i jämställdhetsfrågorna. Om vi kan enas kring att det är ett problem med att det finns oförklarliga löneskillnader eller att en kvinna i förvärvsarbetande ålder äger cirka hälften av det en man i motsvarande ålder gör, så skiljer sig definitivt våra lösningar åt.

Borgström säger nej till hushållsnära tjänster, något som hade kunnat underlätta för kvinnor och män att arbeta mindre obetalt och lägga mer tid på jobb och familj. Han ställer sig också positiv till lagstiftad rätt till heltid, något som branscher inom Handel, restaurang m.fl varnar för kommer att leda till färre jobb, inte fler, eftersom få kommer att klara av att ha öppet under kvällar, helger och arbetstoppar. Det har dessutom, innan Alliansregeringen tillträdde, inte lönat sig för många kvinnor att gå från deltid till heltid eftersom marginaleffekterna gjort att de haft mindre i plånboken när de gått upp i arbetstid. Istället har vi riktat in oss på att det ska löna sig att arbeta för varje timme man går upp i arbetstid. För en av de mest centrala reformer som behövs, är att öka kvinnors deltagande i arbetslivet, stärka deras möjlighet till ekonomisk självständighet och givetvis också att öka andelen kvinnliga företagare. Anders Borg har förstått dessa drivkrafter och incitamentsstrukturer och för också en trovärdig politik som jag är säker på kommer att visa på resultat. Glöm inte heller att under socialdemokraternas tid vid makten växte gruppen fattiga ensamstående kvinnor med barn och kvinnor utan barn.

Claes Borgström har också hotat med lagstiftning om kvoterade bolagsstyrelser. Det tycker jag symboliserar mycket av hans politiska åskådning, det blir lätt plakatpolitik och hot om lagar och tvång. Vi har sett det förut, vi har sett det i andra länder, och vi har sett hur det inte fungerar.

Inga kommentarer: