fredag 1 februari 2008

Myten om kvinnligt chefskap

Eva tipsade mig nyss om en intressant rapport på jämställdhetsområdet som män och kvinnors karriärmöjligheter. Den visar bland annat att kvinnor är lika villiga som män att bli chefer. Därför är det inte kvinnors vilja att leda som måste förbättras, utan snarare deras arbetsvillkor som behöver förändras.

SACO lyfter fram något viktigt, nämligen myten om att kvinnor inte skulle vilja bli chefer. Argumentet har använts tidigare för att avfärda avsaknaden av kvinnlig representation, men det är allså fel. Kvinnliga akademiker verkar också enligt undersökningen lämpa sig bättre för chefskap, ändå är det manliga handläggare som befordras...det tål att undersökas närmare, vilket jag är säker på kommer att göras.

Inga kommentarer: