måndag 10 december 2007

Riskkapital

Idag har jag tillbringat hela dagen med Riskkapitalföreningen och haft förmånen att träffa ett antal riskkapitalbolag och affärsänglar. Bland annat träffade jag Johan Hernmarck på Provider, som arbetar med miljöteknikbolag.

Fördelen med riskkapitalbolag är att de tillför både pengar och kunskap till företag som vill starta upp, växa eller säljas. Vi behöver mer av riskkapital i Sverige, det finns pengar men vi behöver bli bättre på att hitta incitament för företag och personer med kapital att investera i sk. early stage företag för idag är det förknippat med allt för stora risker. I länder som USA och England går staten in med riskkapital i den första fasen, därefter kan privata riskkapitalister och affärsänglar gå in. Jag är helt övertygad om att det skulle ge bättre avkastning av statliga medel än de medel som vi idag förmedlar till statliga verk. För resultatet från USA och England är att staten går plus på att stödja småföretagare med riskkapital.

Under dagen diskuterade vi en rad olika idéer kring hur vi kan underlätta för att öka riskkapitaltillgången för små- och medelstora företag. En uppenbar sak att göra något åt är den svenska regeln kring att utländska riskkapitalbolag ska skatta i Sverige, något som har bidragit till att samtliga riskkapitalbolag numera startas och förläggs i Danmark, inte Sverige. De större bolag som finns i Sverige idag har sina huvudkontor på skatteparadisöar.

Visste ni förövrigt att enbart två procent av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer och 98% går till manliga? Det har inte att göra med att manliga entreprenörer har lättare att få gehör hos riskkapitalisterna, det har att göra med att kvinnliga entreprenörer är betydligt sämre på att söka riskkapital hos bolag. Där finns det mycket att göra!

Inga kommentarer: