tisdag 27 november 2007

Jobbgaranti för unga

Idag rapporterar Ekot om den jobbgaranti som träder i kraft på måndag.

Jobbgarantin är en viktig åtgärd för ungdomar som ska ersätta kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Jobbgarantin omfattar ungdomar mellan 16-24 år som skriver in sig vid arbetsförmedlingen och som innebär att man efter tre månaders inskrivning får ett ökat stöd i arbetssökandet genom ett aktivt matchningsarbete.

Ungdomar som är i behov av studie- och yrkesvägledning bör även kunna få det under den inledande perioden i jobbgarantin. Får man trots detta inget arbete kan jobbgarantin även erbjuda förstärkta insatser som praktik eller vidareutbildning. Målet med är att tidigt hjälpa och stödja de ungdomar som riskerar att drabbas av arbetslöshet redan efter gymnasietiden genom en personlig mentor som ger stöd och följer upp arbetssökandet.

Sedan Alliansen kom till makten har Sverige fått en politik som förstärker en stark tillväxt och som lett till att ungdomsarbetslösheten minskar snabbare i Sverige än något annat EU-land. Medan den förra regeringens politik gick ut på att placera människor i olika former av bidragsberoende och gömma arbetslösa ungdomar i kolumner, vill vi istället ge människor möjligheten att få riktiga jobb och makten att styra över sina liv.

Inga kommentarer: