måndag 26 november 2007

Spännande samtal är att vänta

LO:s styrelse tackar ja till Svenskt Näringslivs inbjudan till samtal med LO och PTK. Det finns en samsyn kring att lagstiftarna ska hålla sig borta från arbetsmarknaden. Förhoppningsvis kan parterna inspireras av Danmark där samarbetet och samsynen är stor kring frågor som rör arbetsliv och arbetsmarknad.

Urban Bäckström sa under seminariet i förra veckan att han trodde att det här var sista chansen för parterna att mötas. Jag hoppas därför innerligt att samtalen blir konstruktiva.

Inga kommentarer: