måndag 26 november 2007

Drömmen är starkare hos dem som rör på sig

Forskning från ALI visar att en tredjedel av alla fast anställda i Sverige är inlåsta på arbetsmarknaden vilket betyder att de sitter fast på ett arbete som de inte trivs med, men vågar eller kan av någon anledning inte bryta upp.

Samtidigt är drömmen om drömjobbet starkare hos dem som vill byta jobb. Det visar en undersökning som tjänstepensionsföretaget Alecta har gjort. Hela 53% av dem som tänker byta jobb inom ett år tror att de någon gång kommer att få drömjobbet, jämfört med 39% i hela gruppen.

Nu när det är så goda tider på arbetsmarknaden är rörligheten stor, ungefär var fjärde person har bytt jobb i år, vilket är ett tecken på att rörligheten fungerar väl. Men samtidigt är det viktigt att rörligheten ökar även under sämre tider och därför är diskussionen om flexicurity så viktig. Rörlighet handlar om att kunna gå från deltid till heltid, från arbetslöshet till arbete och från ett arbete till ett annat. Tryggheten finns med om den som rör på sig vet att det finns nya jobb att få.

Men en sak är säker, inlåsning gynnar varken de som har ett arbete eller företagen de arbetar på.

Inga kommentarer: