måndag 20 augusti 2007

Ett orosmoln över sommarhimlen

Ett faktum som blivit allt tydligare under den senaste tiden är mediernas kritik mot statsministerns osynlighet och splittringen inom Alliansen. Min bakgrund som PR-konsult har gett mig insikten om att sådana här omskrivanden som vi ser i DN idag eller andra ledande medier tidigare i sommar, inte på något sätt är ett gott tecken. Det bör inte, och skall inte viftas bort som en oförstående och orättvis bild.

Det är inte så att jag anser att regeringen gör ett dåligt jobb, tvärtom. Ser man på de vallöften som utfästes innan valet så har de flesta uppfyllts. Däremot har vi varit sämre på att kommunicera ut förändringarna och varför till exempel ett avskaffande av förmögenhetsskatten var så viktig ur ett entreprenörskapsperspektiv.

Alliansen, regeringen ochriksdagsledamöter från Alliansen bör alla fundera över hur de bidrar till att sätta bilden av en regeringsduglig regering. Det är klart att det ska finnas möjlighet att driva på regeringen, men jag vill varna för att ta alla strider. Den mediala bilden har nu etsat sig fast om att sommaren har präglats av osynlighet och interna splittringar. Fortsätter den bilden att förstärkas kommer vi ha svårt inför nästa val. Det är klart att det finns mycket på intresseorganisationer, fackförbund, enskilda ledamöters agenda som ännu inte är sjösatt. Men samtidigt är det viktigt att ha förståelse för ett ansvarstagande för helheten, dvs. sänk gärna skatterna men ta då ansvar för att inte blåsa på ekonomin ytterliggare osv. ....För om inflationen blir för kraftig, ja då sitter vi där igen och blir kritiserade.

Självfallet skall vi fortsätta att driva på för att utveckla företagandet och fortsätta att sänka skatter i kombination med förbättrad vård och rehabilitering m.m. Jag är dock orolig över att vi så här ett år efter regeringsmakten har glömt att Alliansen, vårt gemensamma manifest och förmågan att kommunicera och stå för en och samma politik var den i särklass viktigaste orsaken till varför vi vann valet. Det är hög tid för eftertanke.

Inga kommentarer: