måndag 20 augusti 2007

Nystartsjobb

  • Fram t.o.m. vecka 33 (17 augusti) hade 11 141 fått ett Nystartsjobb.

  • 30% av de som fått ett nystartsjobb är utrikes födda och 13% är funktionshindrade.

  • Drygt 4 000 eller 38% av nystartsjobbarna hade varit inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 2-5 år.

  • 1 040 personer hade varit arbetslösa längre än fem år

Inga kommentarer: