torsdag 24 maj 2007

Anledning att fira!

SCB
Antalet sysselsatta ökade med 156 000 personer jämfört med april 2006.

En stor del av ökningen, 64 000 personer, var ungdomar 16-24 år.

Arbetslösheten var 4,6 procent eller 211 000 personer, en nedgång med 37 000.

Antalet arbetade timmar ökade med 4,5 procent till 136,2 miljoner timmar per vecka.

De näringsgrenar som ökade var företagstjänster (inkl. finansiella tjänster) samt handel och kommunikation.

Nystartsjobben var ca 6 100, fördelade med 4 200 för män och 1 900 för kvinnor.

Inga kommentarer: