måndag 16 april 2007

Stockholmsbänken och konsten att rubriksätta rapporter

Efter debatten hade vi möte med Stockholms Handelskammare som har många kloka åsikter om hur vi kan stärka Stockholmsregionen. Det finns ett antal utmaningar som vi måste möta framöver, inte minst när det rör infrastruktursatsningar. När det rör satsningar på näringslivet kan jag konstatera att vi också har kommit en bra bit på väg när det rör att möta näringslivets önskemål för en mer företagarvänlig region. Men det finns såklart mer att göra.

På tal om önskemål från företagare. Idag fick jag rapporten "Politiker måste lyssna på oss företagare" från Svenskt Näringsliv. Jag är svag för sådana rubriker. Enkelt och slagkraftigt. Ibland är nämligen rubrikerna oerhört tråkiga, som "behovet av strukturella omfördelningar för stabilitet och långsiktighet ur ett makroekonomisk perspektiv"....typ. Därför blir jag glad över att redan i rubriken få en uppmaning om att det här behöver jag som politiker veta.

Jag kunde i rapporten till exempel läsa om Hatice Ayar som efterlyser en enhetlig matmoms. Hon driver ett värdshus i Dalarna och drabbas av att det är 25% moms för matförsäljning i restauranger men 12 % moms för dem som säljer korv på bensinmacken. Jag har tagit upp denna fråga sedan tidigare med Anders Borg och fick svaret att han är medveten om att det är ett stort problem, inte minst för cateringföretag. Jag hoppas att vi kan göra något åt detta så snart som möjligt.

Inga kommentarer: