måndag 16 april 2007

En av de mest positiva nyheterna

Äntligen ska regeringen göra något åt de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor i statlig verksamhet. De har som mål i vårbudgeten att de oskäliga löneskillnaderna ska försvinna senast 2010. Utöver det finns även målet att öka andelen kvinnor i ledande befattningar.

Hurra!

Stockholm 2007-04-16


Presskontakt:

Anna König Jerlmyr (m)
Riksdagsledamot från Stockholms stad
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet
anna.konig.jerlmyr@riksdagen.sePressmeddelande angående vårpropositionen:

Inte sedan den kvinnliga rösträtten infördes har det hänt lika mycket inom jämställdhetsområdet

Idag finns det all anledning att fira om man är kvinna. Regeringen har uppmärksammat en av vår tids största orättvisor, nämligen de oskäliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Därför är det glädjande att regeringen idag presenterat sitt nya mål om att de oskäliga löneskillnaderna ska försvinna i all statlig verksamhet senast 2010. Regeringen meddelar också att de kommer att arbeta för fler kvinnliga ledare inom statlig verksamhet.

- Oppositionen kan klaga så mycket de vill. Men faktum är att det inte hänt så mycket på jämställdhetsområdet sen Sverige införde kvinnlig rösträtt, säger Anna König Jerlmyr med anledningen av regeringens nya målsättning.

- Om vi politiker menar allvar med att oskäliga löneskillnader är ett problem så måste vi börja med att rensa upp i den statliga verksamheten. Jag är glad att Alliansregeringen visar att jämställdhetsfrågorna har en hög prioritet och ser fram mot fler kvinnor i ledande befattningar, säger Anna König Jerlmyr.

Inga kommentarer: