måndag 16 april 2007

Vårbudgeten presenteras

Anders Borg framförde många positiva nyheter i dagens debatt. 70 000 personer fler kommer i arbete tack vare regeringens politik jämfört med om vi bara skulle förlita oss på konjunkturen (KI). Arbetslösheten förväntas minska med 100 000 personer fram till 2010 och 160 000 färre förväntas befinna sig i utanförskap.
Samtidigt är de offentliga finanserna starka, inflationen och räntenivåerna förväntas fortsätta vara stabila och det offentliga sparandet har ökat med 70 miljarder.
Det märks att Anders Borg bor i glesbygd (förlåt alla Katrineholmare) eftersom han sa att vi nu ska "lägga undan pengar i ladorna"
För välfärden generellt kommer det att handla om tillgänglighet, kvalitet och valfrihet. Finansministern slog också fast att full sysselsättning kommer att vara regeringens högsta prioritet även framöver.
Vänsterpartiets företrädare lyfte fram fakta som jag undrar om hon har underlag för. Hon sa till exempel att enbart en procent av svenskarna äger aktier och att 400 000 tusen hushåll får högre hyra pga. regeringens beslut om slopade bostadssubventioner. Regeringen har ju tagit bort schablonbeskattningen för hyresrätter och slopat fastighetsskatten som berör både hyres-och bostadsrätter så jag förstår inte riktigt hur vänstern får ihop att så många skulle få högre hyra? Det blev också märkligt när vänstern försökte påvisa att en person behöver tjäna 46 000 kronor i månaden för att ha råd med hushållsnära tjänster (som kommer att ligga i snitt på ca 140 kronor i timmen). Jag vet att hon har fel eftersom jag har träffat massor av kvinnor som tjänar betydligt mindre än det som kommer att använda sig av hushållsnära tjänster efter den
1 juli


Inga kommentarer: