fredag 9 februari 2007

Människan bakom systemen

Idag fick jag ett brev för kännedom av Hans Uhrus, VD på företaget Jobzone. Ett tydligt exempel på hur människor drabbas av den av socialdemokraterna införda regeln....


Sven Otto Littorin
Arbetsmarknadsminister
Solna 2006-10-09

Regelverket som bromsar möjligheterna att jobba

Hej Sven Otto!

Vi är ett i Sverige ganska nystartat bemanningsföretag. Vi stöter ibland på en problematik som vi gärna vill finna en lösning på. Kanske vet du någon utväg?

Vi har en kund ”Kunden” som behöver resursförstärka sin kundtjänst under lunchtiden. Mera specifikt mellan klockan 10.00 till 14.00. Just nu har de inte behov av ytterligare resurser på morgon eller eftermiddag. Behovet är de inte säkra på om de behöver långsiktigt, men troligtvis behövs denna resursförstärkning under ganska många månader. Och troligen kommer deras behov öka, vilket då kommer att leda till en fulltidstjänst. Av olika skäl har de vänt sig till oss för att hitta den person som passar till uppdraget och som kan jobba där som inhyrd. Längre fram kan det mycket väl bli så att de vill fastanställa personen på heltid.

Vi har hittat en person, Monica, som har rätt utbildning för uppdraget och korrekt erfarenhet. Monica är i dag arbetslös och har varit så en tid. Hon får ersättning från arbetslöshetskassan.

Monica har träffat Kunden och hon tycker att uppdraget är passande. Kunden vill gärna att Monica börjar som inhyrd hos dem.

Så här kan det tyckas att allt är väl. Kunden löser sitt behov av personal under lunchtimmarna. Monica som varit arbetslös en tid får en möjlighet att komma tillbaks in på arbetsmarknaden samtidigt som hon tjänar egna pengar. (Alla vet vi ju att det är bra för självkänslan med en egen inkomst. Det är ju även mycket enklare att få ett nytt jobb om man redan har ett jobb.)

Problemet är att med dagens regelverk får man inte arbeta halvtid hos oss (Jobzone) och samtidigt lyfta ersättning från arbetslöshetskassan under den halva tid då man inte har jobb. För Monica innebär detta att hon får en lägre inkomst om hon tar halvtidsjobbet hos Kunden än om hon går arbetslös på heltid. Och hennes privatekonomi tål inte denna inkomstsänkning.

Rent konkret innebär detta alltså för Monica att hon är tvungen att fortsätta att vara arbetslös, p.g.a. ekonomin. Samtidigt som hennes chanser att komma tillbaks in på arbetsmarknaden påtagligt ökar om hon har ett jobb. För Kunden innebär det att detta jobb, i alla fall för tillfället, inte blir besatt.

För oss är det svårt att förklara logiken för Monica. Och det är tråkigt att vi inte kan hjälpa kunden.

Hur tycker du att vi på bästa sätt ska förklara detta för Monica och kunden. Och vilka förslag till lösningar har du för Monica, Kunden och oss?

Ser med stort intresse fram mot ditt svar!

Bästa hälsningar


Hans Uhrus
VD Jobzone AB

Inga kommentarer: