torsdag 11 januari 2007

Svenska riskkapitalister ratar miljöteknik

Svenska riskkapitalister väljer bort miljöteknikbolag när de ska investera. Norge och Danmark är betydligt bättre. Norska Renewable Energy Coperation Rec som är världsledande på solenergi har ett börsvärde på 60 miljarder kronor. Inom vindkraft har det danska bolaget Vestas ett börsvärde på omkring 40 miljarder kronor.

Enligt den senaste sammanställningen från Svenska Riskkapitalistföreningen, för det tredje kvartalet 2006, la svenska riskkapitalister endast 2 procent av sina investeringar inom energi och miljöteknikbranschen. Detta kan jämföras med USA där riskkapitalister lägger 14 procent av sina investeringar på miljöteknikföretag.

Många bolag är i stort behov av riskkapital och jag är övertygad om att det finns bra business i miljöteknik, så när ska de svenska riskkapitalisterna vakna?

EU-kommissionen presenterade förövrigt en energirapport i går som föreslår att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent, från nivån 1990. Till 2050 är målet en minskning med 60-80 procent. Kommissionen talar sig också varm för kärnkraften, vilket är oerhört positivt. Eftersom mijöproblem bäst bekämpas internationellt snarare än nationellt är EU ett oerhört viktigt verktyg för att komma till rätta med minskade utsläpp. Kan EU också styra upp den sk. marknaden för energi har vi kommit långt.

Inga kommentarer: