tisdag 23 januari 2007

Sätt stopp för djursex!

Det är inte alltid som jag delat åsikterna som Djurskyddsmyndigheten lagt fram under åren. Men i fallet med sexuellt utnyttjande av djur är jag helt enig med myndigheten att det krävs en förändring av lagtexten.

Bakgrunden är att Djurskyddsmyndigheten föreslår att sexuellt umgänge med djur samt andra handlingar där djur används av människor för sexuella ändamål ska förbjudas. Myndigheten föreslår att ett sådant förbud införs genom en särskild bestämmelse i djurskyddslagen. Härutöver föreslås en ändring i brottsbalken när det gäller olaga våldsskildring så att även sexuellt våld och tvång omfattas av regleringen när det gäller djur.

Problemen med den nuvarande lagstiftningen är att det är svårt att definiera lidande hos djur och därför är det så få fall som leder till åtal. Jag har tittat på fall från 2005 och kan läsa om följande exempel där veterinären gjort en polisanmälan men där förundersökningen inte inletts (!) eller lagts ned i brist på bevis:

Honkatt: På möblerna fanns sperma och det fanns även i kattens bakdel.
Katt: Kraftiga skador i analöppningen och pälsen kladdig. Katten svårt chockad.
Häst: Man som lyft svansen och slickat hästen där bak.

Jag vågar också påstå att det här är inte fall där veterinären misstänker att det är en extra stor hankatt som varit framme, utan det här handlar om uppenbara misstankar mot framförallt ägarna.

Det finns värre exempel men jag vill enbart lyfta några fall som visar på det problematiska med den befintliga lagstiftningen, eftersom det är näst intill omöjligt att få någon åtalad. Visste ni förresten att påföljden för sexuellt umgänge med djur en gång i tiden i Sverige var att gärningsmannen skulle vallfärda till Rom för att söka syndaförlåtelse hos Påven? På 1700-talet var straffet halshuggning och därefter skulle gärningsmannen brännas på bål. Jag vill inte gå så långt men det känns fruktansvärt att de personer som utövar sodomi kommer undan med det.

Det som också förskräckte mig var att Sverige 1839 täckte in både tidelag och homosexualitet i samma strafflag.

Slutligen, jag är av åsikten att djur inte har rättigheter (eftersom de då skulle ha skyldigheter) men att vi människor har stora skyldigheter mot djur. Därför kan jag rättfärdiga en förändring av befintlig lagtext.

Inga kommentarer: