tisdag 23 januari 2007

Regioner vs. stat del 2

Idag kan ni i DI läsa om de önskemål som fem handelskamrar ställer på den Ansvarskommittéutredning som jag skrev om i går.

De skriver bland annat att det är viktigt i en kommande regionindelning att regionerna får ett för tillväxten relevant ansvar. Regionerna bör genom direktvalda församlingar få avgörande inflytande över infrastruktur, forskning och utbildning och även över frågor som sjukvård och kultur. Helst åtföljt av skatteväxling från den nationella till den regionala nivån. Den svenska enhetsstaten skapades på 1500- och 1600-talen av skäl som bara i viss utsträckning känns relevanta i dag.

Frågan om sjukvårdens roll kommer att bli den mest omdebatterade....

Inga kommentarer: