fredag 12 januari 2007

Fler kvinnor ger bättre business!


Jag känner mig bättre idag, inte minst efter att jag läst den upplyftande artikeln på DN Debatt som pekar på att företag med fler kvinnor i styrelsen är mer lönsamma. Det tycks också finnas en tidstrend som pekar mot att bolagen med fler kvinnor även blir alltmer lönsamma i jämförelse med bolag som inte har kvinnliga representanter i styrelsen. Det visar en ny rapport som forskarna Katarina Lönnqvist, Per-Åke Niska och Anna Mäkinen-Salmi lagt fram vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.


En självklarhet kan tyckas men det är långt ifrån alla företag som verkar ha denna insikt. Mångfald ger dynamik och dynamik ger i förlängningen bättre lönsamhet. Kvinnor ska inte in i styrelsen för att vara skyltdockor utan därför att de är nödvändiga för att säkerställa företagets tillväxt och lönsamhet på sikt. Kvinnor är en konkurrensfördel!


Jag gillar slutklämmen på artikeln:

Trots detta förs ibland resonemang om att en orsak till den låga representationen av kvinnor i våra bolagsstyrelser skulle vara att det råder brist på kompetenta kvinnor som kan ta på sig ett styrelseansvar. Att med dessa fakta på näthinnan föra diskussionen om brist på kompetenta kvinnor ter sig insiktslöst och bottnar snarare i ett föråldrat synsätt om att män och kompetens i styrelsearbete skulle ha något naturligt mystiskt samband.

Inga kommentarer: