fredag 12 januari 2007

Besök på Trygghetsrådet

Jag var glad att jag kunde vara med på besöket hos Trygghetsrådet. Efteråt kände jag att denna verksamhet kan fungera som best practise när arbetet med att konkurrensutsätta arbetsförmedlingarna genomförs.

Jag fick motta ett mycket professionellt mottagande av Stefan Eklund, Carl-Gustav Leinar och Cecilia Borin.

De berättade mycket informativt om en imponerande verksamhet där 80 % av dem som hamnat i arbetslöshet har fått ett nytt arbete eller startat eget företag inom åtta månader. Det framgångsrika verksamheten bygger främst på en gedigen metodik där den enskilda människan sätts i centrum och får hjälp både av personlig rådgivare som av handlingsplaner. Rådgivarna träder in mycket tidigt i processen, i många fall redan innan ett företag har aviserat nedskärningar. Eftersom jag har ett stort intresse av att konkurrensutsätta arbetsförmedlingarna snarast hoppas jag att arbetsmarknadsdepartementet lär av Trygghetsrådet. Det kommer jag att göra iallafall och ser fram mot fortsatta besök på denna viktiga och väl fungerande verksamhet. Jag kommer också att läsa de böcker jag fick med stort intresse.

Kort om Trygghetsrådet
Trygghetsrådet arbetar med outplacement och har 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. TRR grundades 1974 och omsätter cirka en miljard kronor per år. Grunden för verksamheten är Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det innebär att TRRs uppdragsgivare är arbetsgivar- och arbetstagarförbund.
Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.

Inga kommentarer: