måndag 29 januari 2007

Bemanningsföretagens ofördelaktiga villkor

Efter en avkopplande helg med besök från föräldrar, middag med vännerna Helena och Rickard och reashopping började dagen tidigt. Jag träffade Lotta från Stafett mot våldtäkt på Café Rival för ett planeringsmöte av det seminarium som vi arrangerar den 14 mars. Seminariet kommer att kretsa kring hur vi förebygger och motverkar våldtäkter och vi har lyckats att få Beatrice Ask som huvudtalare. Seminariet kommer att företrädas av de främsta experterna på området och jag har all anledning att berätta mer om detta inom kort.

Efter att ha läst min mail inser jag att det är rätt många som faktiskt läser de frågor vi riksdagsledamöter skickar in. Jag har ställt en fråga till arbetsmarknadsministern om bemanningsföretagens ofördelaktiga villkor och flera har hört av sig med positiva kommentarer. Jag har fått besked att svar kommer den 7 februari.

= = = = =
Skriftlig fråga 2006/07:558
den 26 januari
Fråga
2006/07:558 Bemanningsföretagens ofördelaktiga villkor
av Anna König Jerlmyr (m)
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)
Bemanningsbranschens verksamhet är en viktig del av den svenska tjänstesektorn och nämns ofta som en bransch där framtida jobb kommer att skapas. I arbetet med att se över regelbördorna bör regeringen även ta initiativ till ett nytt regelverk för bemanningsföretagen eftersom företagen drabbas av ofördelaktiga regler jämfört med andra branscher. För att lyfta fram ett par exempel:
Bemanningsföretag har inte rätt att förmedla flera på varandra följande uppdrag till samma kund och använda samma person. Det leder till att bemanningsföretagen "sparar" på bättre kvalificerade personer till längre uppdrag. Inte bara drabbar det bemanningsföretagens konkurrenskraft utan också de ambitiösa och kompetenta personer som efterfrågas hos kunderna. Det är naturligt att den person som presterat bra också ligger högst på listan när företagen åter har behov av bemanning av personal.
Enligt den statliga inspektionen för arbetslöshetsersättningen (IAF) har den sökande inte rätt till ersättning om man står till ett uthyrningsföretags förfogande. Det gör att arbetslösa som får deltidsanställning inte i dag är berättigade till arbetslöshetsersättning. Skulle de i stället deltidsarbeta på en restaurang eller i en livsmedelsbutik är de berättigade till a-kassa de dagar de inte arbetat.
Att arbeta ett par dagar i månaden är en väg tillbaka i arbete och bör uppmuntras mer än att inte arbeta överhuvudtaget.
Mot denna bakgrund undrar jag vilka åtgärder arbetsmarknadsministern avser att vidta när det rör förändrat regelverk för bemanningsföretag.

Inga kommentarer: