onsdag 13 februari 2008

Dubbelt trubbel

Av princip och praxis ska inte riksdagsledamöter och statsråd uttala sig om domar eftersom riksdagen har i uppdrag att skapa lagar, inte att tolka dem. Därför blir det problematiskt när Thomas Bodström står i TV agerande målsägarbiträde och säger att det är uppebart att Tito Beltran är skyldig. Detta utan teknisk bevisning och efter stödbevisning som grundar sig på åtta år gamla uppgifter.

Samtidigt står riksdagsledamot Bodström, tillika justiteutskottes ordförande, i talarstolen och talar om hur problematiskt det skulle vara att införa en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen eftersom det skulle vara svårt att bevisa att kvinnan verkligen motsatte sig sex.

Jag tycker att Thomas Bodström har kommit alldeles för lätt undan i denna fråga. Hans dubbla stolar ger dubbla budskap som innebär dubbelt trubbel. Det är hög tid att han funderar på om det är som advokat eller utskottsordförande i riksdagen han ser sin framtid, för förr eller senare kommer han vara tvungen att välja.

Inga kommentarer: