onsdag 12 december 2007

Rekord igen!

Regeringens politik fortsätter att visa sig vara den bästa för att få ner utanförskapet och få människor i arbete.

Andelen arbetslösa vid Arbetsförmedlingen relaterat till arbetskraften (Enligt SCB:s tidigare definition.) är nu nere i 3,1 procent

Även nystartsjobben är fortsatt framgångsrika:

* I november var det nästan 13000 personer som hade ett nystartsjobb.

* 13,3% av nystartsjobben går till funktionshindrade - vilket är en grupp som generellt står långt från arbetsmarknaden.

* 30% av nystartsjobben går till utrikes födda - vilket är en annan grupp som generellt står långt från arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: