tisdag 4 december 2007

Klumpigt och Kvinnligt företagande

En av mina stora svagheter är att jag är en väldigt klumpig person. Det tar sig bland annat utryck i att jag ofta gör illa tån på möbelben och spiller kaffe. Idag har jag spillt kaffe på en känd politikers soffa, det blir så pinsamt men jag var engagerad i ett samtal, glömde att kaffekoppen var i min hand och lyckades således med konststycket att spilla ut kaffet i soffan. Usch!

Men det var egentligen inte det jag skulle skriva utan jag ville berätta om seminariet idag som fortsatte om kvinnligt företagande. De kvinnliga professorerna från Harvard var mycket intressanta att tala med och i USA har de också betydligt mer forskning om kvinnors företagande som visar att det faktiskt finns skillnader. Bland annat kan det handla om att kvinnor kan vara mer utbildade, men sakna ledarskapserfarenhet från näringslivet som bidrar till att det kan bli lättare att skapa tillväxt i en uppstartsfas. Vi är också sämre på att söka riskkapital hos banker utan vill gärna vända oss till familj och vänner. Problemet är att en av de grundläggande reglerna för business är att skapa långsiktigt goda finansiella kontakter och därför är det viktigt att redan från början etablera relationer med banker. Kvinnor tenderar också att uppge interna faktorer som motivation, som att utveckla sig själva eller styra mer över sin egen tid. Dessa interna faktorer är tillväxthämmande jämfört med tex. männen som oftare drivs av externa motivationsfaktorer som efterfrågan på marknader osv.

Ett konkret tips de ville skicka med var att Sverige behöver mer forskning på kvinnligt företagande. Det insåg jag också när jag såg deras presentationer eftersom vi saknar tillgänglig fakta och således underlag för närmare analys.

"Bring the data out and turn it in to headlines in the media" var deras budskap. Dvs, vi måste skapa relevans kring fakta och forskning om kvinnligt företagande och använda det i vår opinionsbildning. Först då kan vi se fler kvinnliga företagare. I USA är det 48% av företagen som ägs av kvinnor, i Sverige är det 25%.

Inga kommentarer: