fredag 30 november 2007

Skattesänkningar i tjänstesektorer

Regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn är ett lovvärt initiativ. Men! stora delar av de branscher som berörs av skattelättnaderna varnar nu för att konkurrensen riskerar att snedvridas mellan stora och mindre företag. Bakgrunden är finansministerns besked om att företag med fler än 250 anställda skall undantas från skattelättnaderna.

Dels riskerar de nya reglerna att skapa inlåsningseffekter i form av att företag strax under 250 anställda troligtvis väljer att undvika nyanställningar, något som skulle motverka ambitionen att få fler i arbete. Samtidigt kan det också innebära att restaurangföretag som drivs i franchiseform som Mc Donalsrestauranger får skattelättnader, medan konkurrenter som hamburgerkedjan Max undantas samma lättnader.

Förslaget behöver ses över en gång till eftersom det här snarare kommer att bli till de godas fiende.

Inga kommentarer: