tisdag 20 november 2007

Globaliseringsrådet

Idag deltog jag på Globaliseringsrådets seminarium om globaliseringens effekter på svensk och dansk arbetsmarknad. Det var många tunga namn i panelen, bland annat Urban Bäckström och Stefan Lövdén, Metall och deras båda motsvarigheter från Danmark.

Helt klart är att Sverige har mycket att lära från dansk arbetsmarknad, inte minst att flexicurity för dem innebär att parterna tar ett mycket stort ansvar över arbetsmarknadspolitiken. Betydligt mer än i Sverige.

Bäckström analyserade läget så att det nu är sista chansen för parterna att komma överens, annars är alternativet lagstiftning. Han var skeptisk till om de verkligen kommer att kunna enas, men det under seminariet möttes ändå Lövdén och Bäckström och enades kring att samtalen måste fortsätta. Vi kan kanske vara på väg mot ett Saltsjöbadsavtal 2.0. ? Ingen av dem ville iallafall se lagstiftare inne och peta i tex. lönebildningen.

En annan intressant information var att globaliseringen nu möts av stor entusiasm av Danmark. Bakgrund? Jo, studier har visat att de danska företag som skapar flest arbetstillfällen utomlands via outsourcing också skapar flest arbetstillfällen i Danmark. Det är alltså inte så att outsourcing och offshoring bidrar till att kinesiska eller indiska arbetare "tar" danskarnas jobb, som vissa fackliga organisationerna annars brukar hävda.

Inga kommentarer: