måndag 22 oktober 2007

Myter om arbetsmarknadspolitiken

Sven Otto Littorin hade en artikel publicerad i DI i helgen. Den bemöter en hel del bra myter som s försöker göra till sanning:

Socialdemokraterna upprepar gång på gång att det skapades 93 000 jobb under 2006

Det är en sanning med mycket stor modifikation. Sysselsättningsökningen om 93 000 personer från augusti 2005 till augusti 2006 gällde till största delen tillfälliga anställningar. Av Mona Sahlins 93 000 nya jobb var det 72 000 jobb som var tillfälliga. (jag har inga problem med det men det har ju socialdemokraterna som anser att tillfälliga jobb inte är trygga jobb)

Synar man siffrorna ännu närmare visar det sig att sysselsättningsökningen bestod av ca 13 000 plusjobb, ca 14 000 friårslediga och ca 1 100 utbildningsvikariat dvs nästan vart tredje jobb som Sahlin är så stolt över var åtgärder snarare än riktiga jobb.
Dessutom satsade socialdemokraterna detta valår dubbelt så mycket som under andra somrar på feriejobb.

Än värre är det med de ungas långtidsarbetslöshet där den förra regeringen lämnade efter sig över 100 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden. Det gjorde Sverige till ett av Europas tre sämsta länder när det gäller ungdomsarbetslöshet.

Sahlin hävdar nu att långtidsarbetslösheten för unga ökat med 300 procent på ett år. Det beror på att socialdemokraterna inte ser ungdomar i program som arbetslösa. Med Sahlins resonemang skulle regeringen utradera långtidsarbetslösheten i ett enda slag genom att jobbgarantin inrättas den 1 december. Så är det ju inte. Ungdomar är lika arbetslösa i en åtgärd som när de först börjar söka jobb på arbetsförmedlingen.

Låt oss nu titta på hur bilden egentligen ser ut. Lägger man ihop antalet öppet långtidsarbetslösa (dvs de som varit arbetslösa mer än 100 dagar) och antalet ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder så har långtidsarbetslösheten bland personer under 24 minskat med över 10 000 sedan vi vann valet. Totalt sett har ungdomarnas arbetslöshet minskat med över 20 000 personer på ett år. Omkring 30 000 fler ungdomar hade ett jobb att gå till i september jämfört med för ett år sedan.

Inga kommentarer: