onsdag 17 oktober 2007

Forum för levande historia

Efter den senaste tidens diskussioner om sexualbrott är jag hoppfull eftersom allt fler landar i resonemanget att det är attityderna och normerna vi måste åt och att det arbetet är betydligt svårare än att förändra lagtext.

Under 2007 lanserar Forum för levande historia sitt nästa stora tema - Spelar Roll - kring åskådarrollen och dess betydelse. Det kan handla om mobbing, rasism men också om sexualbrott. Spela Roll består bland annat av ett pedagogiskt material för skolan (årskurs 6-9), lärarfortbildningar samt en utställning som snart sätts upp i Forums lokaler i Gamla Stan.

Jag tycker att filmen om Jonna är bra eftersom det öppnar upp för diskussion utan att moralisera. Vad är rätt och fel? Vad leder passiviteten till för konsekvenser egentligen? Alla som har barn i tonåren rekommenderas att ta till sig av filmen och satsningen men givetvis också andra som är intresserade av värdefrågor.

Vi behöver få igång en diskussion om värderingar och jag anser att Forum öppnar upp för en sådan via sitt material och film.

Se filmen om Jonna ! - förhoppningsvis leder det till ökat civilkurage

Inga kommentarer: