onsdag 22 augusti 2007

Arbetsmiljöseminarium

I dag har jag besökt Arbetsmarknadsdepartementets seminarium om arbetsmiljö där förslaget om Smileys fördes fram. Tanken är att dessa ska finnas som en slags märkning för arbetsplatser med goda arbetsmiljöer. Jag fann resonemanget kring kopplingen mellan hälsoinvesteringar och bättre lönsamhet intressant. Det säger sig självt egentligen, att friska och välmående medarbetare skapar bättre produktivitet som leder till förbättrad lönsamhet och i förlängningen en stärkt konkurrenskraft. Regeringen avser att samla olika parter till en bred diskussion om hur vi kan driva en politik för en god arbetsmiljö och inte bara mot en dålig. Det är välkommet att ministern tar initativ i denna viktiga fråga som bla handlar om en förstärkt företagsvård med tydligt ansvar, rehabilitering från första veckan och inte minst psykoterapi och kognitiv behandling. Det har nämligen visat sig att många människor som drabbats av dåligt ledarskap, negativ stress och omstruktureringar snarare behöver psykoterapi än tabletter, men hittills har det i stor utsträckning varit tabletterna som erbjudits.

Inga kommentarer: