onsdag 22 augusti 2007

Lex Brittania

Efter seminariet om arbetsmiljö var det snabbt iväg till en diskussion om Lavalmålet där bland annat Erland Olausson, ett antal jurister mfl. var närvarande. Jag var själv en av dem som undertecknade annonsen i Lettlands största dagstidning för ett par år sedan där vi på svenskarnas vägnar bad om ursäkt för Byggnads agerande när de ropade "Go Home!" till de lettiska arbetarna. Idag diskuterades huruvida EG-domstolen eller vår egen Arbetsdomstol kommer att hantera frågan om Lex Brittania.

Personligen anser jag att Lex Brittania är diskriminerande och att rätten till fri rörlighet bör försvaras i så stor utsträckning som möjligt. Frihandel gynnar alla länder bidrar till välstånd och minskad fattigdom. Däremot skyddar (Utstationeringsdirektivet och) Lag om utstationering av arbetstagare utländska arbetare som tillfälligt arbetar i Sverige att få undermåliga villkor. Idag ser vi också att många utländska företag som verkar i Sverige löser avtal via hängavtal. Många har åsikter och det finns en mängd olika tolkningar. En sak är dock säker...det ska bli intressant att följa Lavalmålet framöver.

Inga kommentarer: