söndag 1 juli 2007

Feldts dräpa

Kjell-Olofs artikel på Brännpunkt idag rekommenderas att läsa!

Ho ho, han ger en rejäl känga till LO-ekonomerna som skrev att det bör ske en bred skatteuppgörelse. Han kallar dem bland annat för enögda. Här kommer den bästa biten,

"Detta ofrånkomliga faktum – att kapitalet är den andra produktionsfaktorn – ignoreras helt. Man redovisar endast sin förfäran över att sänkt förmögenhetsskatt främst gynnar män över 50, vilket kan leda till att de slutar arbeta, pensionerar sig i förtid.

Inte ett ord sägs om hur dessa förmögenheter uppstått och hur kapitalet används, vilken nytta det eventuellt gör: hus som människor kan bo eller arbeta i, företag som producerar, arbetsplatser som ger jobb och inkomster. Det är som om alla dessa män blivit miljonärer på Lotto.

Inte heller berörs finansdepartementets uppskattning av att 500 miljarder flytt till utlandet och den roll skatten måste ha spelat för denna kapitalförlust"

Inga kommentarer: