torsdag 7 juni 2007

Seminarium om ungdomsarbetslöshet

Idag arrangerar jag och Annika Qarlsson (c) ett seminarium om ungdomsarbetslöshet. Medverkande är:

Raymond Mankowitz, Svenska Mc Donalds
Eva Westerberg, ordförande SACO Studentråd
Jonas Olofsson, docent och statlig utredare

Det ska bli en riktigt intressant tillställning och jag ser fram mot att höra deras idéer och tankar

Förresten, bemanningsföretagen har dragit sig ur AMS upphandling om fler aktörer på förmedlingsmarknaden eftersom de anser att bemanningsföretagen inte får anställa de arbetslösa. AMS har delgivit anbudsgivande aktörer olika förutsättningar, krav och preciseringar som krävs för att få delta. AMS menar att”som arbete räknas anställning hos en arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden, dock ej hos den privata arbetsförmedlingen”.

AMS verkar inte betrakta en anställning hos bemanningsföretag som ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden, jag tycker att det är upprörande!

Jag planerar tillsammans med Hans Backman (fp) en hearing om att öka antalet aktörer när det rör förmedling av arbeten. Den kommer att äga rum i oktober och jag har nyligen fått det glädjande beskedet att Sven-Otto Littorin tackade ja till min inbjudan. Hurra!

Inga kommentarer: