onsdag 13 juni 2007

När myndigheterna går för långt

I dagarna har också vissa tidningar uppmärksammat problemen med myndigheters opinionsbildning. Jag är självklart motståndare och har även motionerat om att myndigheter som bedriver politisk opinionsbildning.

Inga kommentarer: