onsdag 30 maj 2007

Försäkringar

Ikväll har jag träffat företrädare för IF Försäkringsbolag och haft en spännande diskussion om framtida försäkringslösningar där bland annat Stefan Fölster också medverkade. Jag tycker om när politik och näringsliv möts. Vi bör samtala och vara kreativa! Jag inser att Sverige behöver göra förändringar på ett antal områden, inte minst socialförsäkringsområdet. Sen är jag också för att vi ska få spara mer i PPM. Jag ser fram mot fortsatta diskussioner och idéutveckling på detta område.

Inga kommentarer: