tisdag 29 maj 2007

Enkel fråga till utbildningsministern

Skriftlig fråga 2006/07:1246

Fråga
2006/07:1246 Entreprenörskap vid högre studier
av Anna König Jerlmyr (m)
till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Sverige står inför stora utmaningar när det rör den ökade internationella konkurrensen. För att möta dessa behöver vi fler kreativa och drivkraftiga entreprenörer. Kan vi ta till vara egenskaper som kreativitet och entreprenörskap har Sverige goda förutsättningar att möta globaliseringens möjligheter. Regeringens politik för att öka vikten av entreprenörskap i skolan är en mycket efterlängtad reform. Inte minst när det rör satsningarna på Ung företagsamhet samt den uttalade ambitionen att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningen.

Studier visar att närmare hälften av alla studenter vid universitet och högskolor under studietiden uppger att de är intresserade av att starta eget. Verkligheten är dock en helt annan. Enbart 1 procent av studenterna startar eget företag efter examen. Det är viktigt att utröna vad som gör att så många studenter väljer bort möjligheten till eget företagande. Det finns nämligen stora vinster att hämta om fler akademiker skulle starta eget företag efter högre studier, inte minst inom områden som biokemi eller teknik där Sverige redan ligger i framkant. Med anledning av bristen på entreprenörer bland examinerade akademiker finns det anledning att också se över en strategi för entreprenörskap vid högre studier.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsministern följande:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta i syfte att öka antalet entreprenörer vid svenska universitet och högskolor?

Inkom: 2007-05-25 Fördröjt svar: 2007-05-25

1 kommentar:

Eva Westerberg sa...

Yes, BRAAAAA Anna!!! Väntar med spänning på ministerns svar!