tisdag 29 maj 2007

Enkel fråga till Finansministern

Skriftlig fråga 2006/07:1264
den 29 maj

Fråga
2006/07:1264 Regler för F-skattesedel

av Anna König Jerlmyr (m)
till finansminister Anders Borg (m)

Sverige står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Globaliseringens framväxt kan inte och ska inte hindras, tyglas eller minska i omfattning. Kan vi använda våra styrkor på rätt sätt har vi mycket att vinna på den ökade handeln som den internationella konkurrensen medför.

Sveriges konkurrenskraft ligger numera mycket i styrkan i våra hjärnor snarare än i våra händer. Idéer blir allt mer värdefulla jämfört med kunskap. Sverige ska därför vara ett land för nybyggare av affärsidéer. Det är entreprenörerna som är vår tids stora hjältar. Personer som JP Johansson och Rausing motsvaras i vår tid av företagare som Zennström och J Lindeberg. Sverige behöver fler av dessa personer, inte minst fler kvinnliga företagare. Tidigare regeringen har under lång tid byggt upp en snårskog av lagar och regler som försvårar för företagare och därför är det glädjande att regeringen nu avvecklar regelbördan. Ett sådant tydligt hinder är reglerna för F-skattesedel.

Ta till exempel en före detta politiker som önskar driva eget företag som konsult. Då krävs det att personen i fråga måste uppvisa flera uppdragsgivare för att få F-skattesedel. I en uppstartsfas kan kraven vara orimligt höga. Hur ska denna person då kunna se om sitt Torp?


Eller ta de män och kvinnor som önskar starta eget företag i samband med införandet av hushållsnära tjänster. Det är givetvis viktigt att underlätta för dessa grupper med tanke på att regeringen har satt krav på F-skattesedel för utförare av hushållsnära tjänster.

Nej, det är hög tid att förverkliga det löfte som Alliansen gav till väljarna inför riksdagsvalet i höstas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:
Vilka åtgärder avser finansministern vidta för att förenkla kraven som rör antal uppdragsgivare för F-skattesedel

Inkom: 2007-05-29

Inga kommentarer: