torsdag 12 april 2007

Trängselskatter införs efter sommaren

Jaha, då var det klart med trängselskatter. Tyvärr. 1 augusti införs det och nyheterna är följande:

Trängselskatten blir avdragsgill för företag samt för privatpersoners tjänsteresor och arbetsresor

Undantaget för miljöbilar begränsas till 5 år

Undantaget för taxi och färdtjänstfordon tas bort

Ingen trängselskatt tas ut i juli månad

Tilläggsavgiften sänks från 500 till 200 kronor

Inga kommentarer: