fredag 2 mars 2007

Viva Vagina...eller?

Jag tycker att våld mot kvinnor är en av de viktigaste frågorna som finns. Men ibland, jag vet inte...ja, döm själva...


Vaginadagen
Lördagen den 3 mars, klockan 13.30 till 20.00

För att samla in pengar till projekt som jobbar mot våld mot kvinnor och flickor och för att öka medvetenheten och kunskapen om detta arrangerar RFSU Stockholm för andra året i rad
V-Day – Vaginadagen.

Uppträder gör bland annat amatörteatergrupperna Vulvo och Ung utan Pung. Konst ställs ut av PostPorn.

Dessutom....Vaginamonologer av Kim Anderzon m.fl

Inga kommentarer: