torsdag 8 februari 2007

Svaret från ministern angående min fråga om bemanningsföretag

Det är glädjande att se att Sven-Otto Littorin avser se över villkoren för bemanningsföretagens verksamhet. Jag hoppas att det blir inom en snar framtid. Jag tror att vi yngre tycker att det är lika naturligt och lika mycket värt att arbeta för ett bemanningsföretag som det är att arbeta på vilket företag som helst . Tyvärr har dock inte socialdemokraterna haft samma inställning varför de har satt upp ett antal hinder för deras verksamhet. Dessa hinder bör därför tas bort snarast.

Svar fråga 558 av Anna König Jerlmyr (m) Bemanningsföretagens ofördelaktiga villkor

Anna König Jerlmyr har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det rör förändrat regelverk för bemanningsföretag.

Anna König Jerlmyr anser att bemanningsföretagen drabbas av ofördelaktiga regler jämfört med andra branscher och att regeringen i sitt arbete med att se över regelbördorna även bör ta initiativ till ett nytt regelverk för bemanningsföretag.

Jag kan meddela att vi är väl medvetna om de speciella förhållanden som föreligger för bemanningsföretag. Bemanningsföretagen har en viktig roll på arbetsmarknaden och jag utgår från att deras betydelse kommer att öka. Det kan därför finnas anledning att framöver se över förutsättningarna för bemanningsföretagens verksamhet.

Stockholm den 7 februari 2007


Sven Otto Littorin

Inga kommentarer: