torsdag 22 februari 2007

Så här kan en torsdag se ut

Imorse var det utskottsmöte med arbetsmarknadsutskottet. Kooperativa företag behandlades med anledning av proposition "2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m" där ILO har med en rekommendation om främjandet av kooperativ.

Det låter kanske inte så spännande men det behandlar hur staten skall förhålla sig till kooperativ. En del av kooperativa företag är mycket viktiga, till exempel företag inom den sociala ekonomin som vänder sig till dem som är så svårt psykiskt eller fysiskt handikappade så att de inte kan arbeta inom andra delar av näringslivet. Men Konsum är också ett kooperativ och därför är jag tveksam till vissa av ILO:s protokoll (som vi inte kan ändra på) som säger att staten skall genomföra åtgärder som PR och marknadsföring för kooperativ. Risken finns att kooperativa företag får en sådan gynnsam ställning via politiska regleringar att det snedvrider konkurrensen för andra företag som verkar på samma marknad. Det är liksom skillnad på Konsum och Samhall...

Jag har också träffat Urban Bäckström på ett lunchmöte där vi gick igenom åtgärder som regeringen lagt fram. Det är glädjande att Svenskt Näringsliv anser att det finns oerhört mycket positivt som genomförts, som slopandet av medfinansieringen av sjuklönen till exempel. Sen är det självklart att det finns mer kvar att göra, men vi har fortfarande tid kvar att fortsätta arbetet med att underlätta för företagen.

Nu snart är det dags för ett seminarium om Den svenska modellen som vi i utskottet arrangerar. Men innan dess...jag läser i Handelskammartidningen om Gunvor Engström, avgående vd för Företagarna. Hon är en kvinna som jag beundrar. Hon är kaxig, modig och vågar ta och stå för sina beslut. Jag tror att Företagarna som varumärke har skadats av att Gunvor fick gå. När Gunvor lämnar riskerar deras starka roll som opinionsbildare att försvinna. Gunvor säger "Jag låter mig inte kuvas utan går vidare. Jag kan inte spela med, det går över min stolthet"

Vi är många som är stolta över din insats Gunvor, och vi ser fram mot ditt fortsatta arbete var det än må vara.

Inga kommentarer: