onsdag 21 februari 2007

Möte med Sabuni

Nyamko Sabuni är en kvinna som växer från klarhet till klarhet. Jag gillar henne skarpt och vill se henne gå långt i politiken. Vi träffades för frukostmöte i morse och hon redogjorde för vad som komma skall. Mycket kommer att genomföras av det som sades inför valet. Det är gott.
Jag förde upp frågan om behovet av att korta ledtiderna när det rör svenskundervisning för invandrare som är utbildade läkare, en fråga som kom upp när jag träffade Internationella Akademiker i veckan.

Vi diskuterade också frågan om diskriminering i arbetslivet. Det rör sig om allvarliga problem som vi måste bemöta, men diskrimineringen finns inte bara mot människor med utländskt namn. Jag får många signaler från arbetsförmedlingar och andra att det sker en utbredd diskriminering av äldre. Därför blir det problematiskt att skapa anonymiserade ansökningsförfaranden. Ålder och bakgrund kommer ändå att framgå även om vi tar bort namn och personnummer...

Inga kommentarer: