tisdag 6 februari 2007

Arbetsmiljö

Jag har tyvärr legat efter när det rör att läsa handlingar och passade på att läsa igenom en del under dagen. Ett av förslagen rör Arbetsmarknadsutskottets betänkande rörande arbetsmiljöfrågor. Jag hittade ett rätt lustigt och märkligt förslag från Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s). De vill i motionen att Sverige ska utreda lagstiftning när det rör temperaturer på arbetsplatser. Jag har svårt att se att företag och arbetsgivare tvingar sina anställda att arbeta i minusgrader eller för den delen vid 30 gradig värme. I Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbetsplatsens utformning" finns iallafall kravet att det ska finnas ett "lämpligt termiskt klimat" men problemet enligt motionärerna är tydligen att gradantal inte finns angivet.

Jag kan konstatera att det blir allt mer tydligt att riksdagsledamöter har olika syn på hur deras lagstiftande makt ska användas.

Inga kommentarer: