onsdag 17 januari 2007

Jessica

Jag skulle ha lämnat riksdagen för en halvtimme sedan för att vara med på nätverket Shenet, där jag är aktiv. Men, så fick jag ett samtal från Jessica. Vi har haft samtal förr. Hon är en ung kvinna som blivit oerhört felbehandlad av vården. Nu befinner hon sig i en mycket svår situation med svåra smärtor som delvis handikappar henne.

Jessica tillhör en av dem som har svårt att komma i arbete, hon har sjukersättning men kommer att behöva rehabilitering och vård innan hon kan arbeta igen. Eftersom hon har tappat förtroende för läkarkåren lokalt där hon bor är nu nästa fråga om hon kan söka sig till ett annat landsting. Min förhoppning är att vårdgarantin snart träder ikraft som stärker patientens möjligheter att flytta mellan landsting. I Jessicas fall är dock det viktiga att hon får rätt vård snarast. Först då får hon kraft att komma tillbaka till arbetslivet, något som hon säger sig längta till.

Jag ska göra vad jag kan för att hjälpa henne...

Inga kommentarer: