onsdag 6 februari 2008

Fler blir friskare

Fem miljarder! Inte är det småsummor som har sparats när sjukskrivningarna nu minskar drastistik i Sverige. Under 2007 har 30.000 färre sjukfall uppkommit än under 2006. Sjukfallen avslutas också allt snabbare. Antalet sjukpenningdagar har minskat med närmare 13 procent. Kostnaderna för sjukpenningen har minskat från 30 miljarder kronor till att nu ligga på 25 miljarder kronor.

Satsningen på att landsting och kommuner belönas om de arbetar för att få ner ohälsotalen har gett effekt, men givetvis också jobbpolitiken. Det säger sig självt att om jobben ökar så får fler möjlighet att byta arbetsplats och kanske gå från ett arbete där de vantrivts till ett nytt arbete med nya kollegor och arbetsuppgifter.

Arbetet med att få fler människor friska och välmående måste vara en av de i särsklass viktigaste uppgifterna för en regering och jag är väldigt tacksam att det förhåller sig så.

Inga kommentarer: