torsdag 24 januari 2008

Lex krångel

Arbetsmarknadsutskottet bjöd idag in parterna för att diskutera situationen efter domen i Lavalmålet. Det blir svårt att komma i från förändringar av Lex Brittania och den stora stötestenen är nu frågan om minimilöner.

Det finns en möjlighet för Sverige att välja en annan väg än lagstiftning av minimilöner, om detta redogjorde bland annat Tore Sigeman, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Det kan bland annat innebära en extension, utsträckning, av kollektivavtalen när det rör medel för att ge inkomstskydd för utstationerade arbetare. I Norge använder man sig av detta system. I Frankrike använder man sig av lag om minimilön och i Tyskland har man mer allmängiltigförklaring av kollektivavtal med minimilöneregler. Helst vill nog samtliga, både parterna och lagstiftarna att undvika just lagstiftning om minimilöner.

Låter det krångligt? jag beklagar detta men det är det även för oss.

Inga kommentarer: