fredag 11 januari 2008

kärnkraft

Folkpartiet gör ett välkommet och progressivt utspel idag på DN Debatt om kärnkraften.

De vill att riksdagen tidigt under nästa mandatperiod häver nybyggnadsförbudet i kärntekniklagen. I ett första skede ska man satsa på fyra nya kärnkraftsreaktorer. Därtill bör de tio nu existerande reaktorerna successivt ersättas med nya reaktorer.

Jag delar synen att hybridbilar och elbilar tillhör framtiden och att vi bör förändra inställningen till kärnkraft. Kärnkraft har också den goda egenskapen att den inte tillför koldioxidutsläpp. Samtidigt kan också spillvärmen som kan användas i fjärrvärmeverk. Många fördelar således och jag vet att vi är många, inte minst vi 70- och 80-talister som inte deltog i folkomröstningen 1980 som vill tillföra en modern och mer nyanserad syn på kärnkraft.

Inga kommentarer: