onsdag 23 januari 2008

Fler glädjande nyheter

I december 2007 var 4 520 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 92 000 personer jämfört med december 2006. Ökningen gällde huvudsakligen fast anställda

För ungdomar 15-24 år var ökningen 29 000 personer, motsvarande 6,4 procent. Bland utrikes födda 15-74 år var ökningen 7,4 procent eller 41 000 personer.

Det känns mycket bra att utvecklingen med fler sysselsatta håller i sig. Trots oroligheterna på börsmarknaderna är det viktigt att företagen upplever att de vill och kan fortsätta att anställa. Än så länge pekar undersökningarna på att majoriteten av företagen har fortsatta planer på nyanställningar. Nu måste vi arbeta för att det ska fortsätta förhålla sig så. Men som sagt, nu när regeringens arbete för fler kvinnliga företagare, fler generationsskiften för enmansföretag och ytterliggare inkomstskattesänkningar kommit i gång ser jag med tillförsikt på framtiden.

Inga kommentarer: