onsdag 31 oktober 2007

Nytt seminarium

Knappt har ett seminarium avslutats innan ett annan inleds. Idag gick inbjudningen ut till alla om vårt förmedlingsseminarium

Alliansen i arbetsmarknadsutskottet inbjuder till seminariet
Nästa steg för Sveriges förmedlingsmarknad
där Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin deltar


Alliansen i Arbetsmarknadsutskottet inbjuder till ett seminarium om hur Sverige kan lära från länder som Australien, Danmark och Storbritannien när det rör arbetet med att öka konkurrensen på jobbförmedlingsmarknaden. Regeringen har gett AMS i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer och en andra, mer omfattande, upphandling väntar. Under seminariet diskuterar vi hur ett nästa steg kunna se ut för att fortsätta att öka andelen företag, kooperativ och fackförbund på marknaden för att göra arbetslösa anställningsbara och få fler i arbete.
Under seminariet lyfter vi frågor som: Vilka grupper skulle gynnas av en ökad bredd av aktörer? Hur skulle en svensk modell kunna utvecklas efter erfarenheter från andra länders system?

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin presenterar under seminariet regeringens politik på området.

Plats: Andrakammarsalen, RÖ2, ingång mitt emot huvudingången till Riksdagen
Datum: onsdag den 28 november
Tid: 09.00-12.00
Medverkar gör bland andra:
Sven Otto Littorin, Arbetsmarknadsminister
Henrik Bäckström, VD Bemanningsföretagen
Ossian Wennström, utredare SACO
Louise Adelborg, VD JUSEK
Lars Sjöström, AMS

Vi får också en inledande presentation om hur systemen i Danmark, Storbritannien och Australien från bland andra Allan Gross Nielsen, grundare av företaget AS3 i Danmark
och Gerd Oleander, VD AS3 medverkar samt Ossian Wennström, SACO samt Björn Jansson, Motivationshuset och Anders Bergeskog, RUT.

Anmälan senast den 23 november till asa.lofvendahl@riksdagen.se, tel. 08-676 4527
Varmt välkomna!
Anna König Jerlmyr (m) & Hans Backman (fp)

Inga kommentarer: