onsdag 3 oktober 2007

Motionsperioden över för denna gång

Klockan är 00.12 pip.

Dags att sova men jag kan nöjt konstatera att jag lämnat in ca 15 motioner om allt i från en handlingsplan för en kvalitetsmässig mammografibehandlingsvård till en liberalisering av namnlagen (klart att man ska få heta Metallica och ha två efternamn!)

Jag kommer inom kort att lägga upp dem på bloggen. Så snart jag får hjälp med IT kommer också årsredovisningen att läggas upp. Det är oerhört många riksdagspolitiker som hör av sig och vill ha den eftersom de själva nu ska använda sig av årsredovisningar framöver. Precis vad jag hade hoppats på. Stafettpinnen är nu överlämnad.

Motionerna kommer att avslås (praxis) men det finns möjlighet att använda dem för andra ändamål. Som artikelunderlag och inte minst för att visa väljarna vilka frågor man prioriterar (samtidigt bör man hålla i minnet att vi inte får motionera i eget utskott). Därför tycker jag heller inte att det är rätt att rd-ledadmöter helt nonchalerar betydelsen av motioner, de är uttryck för en viljeriktning som också ligger till grund för delar av det arv man som riksdagsledamot lämnar efter sig.

Inga kommentarer: