söndag 7 oktober 2007

Fredrik vs Mona

Jag upplevde att Fredrik vann överlägset (suprise att jag skulle säga det) men allvarligt, det var ju han som stod för verklighetsbeskrivningen som sen Mona hängde på. Det är uppenbart att Fredriks möten med arbetslösa, arbetsförmedlare, pensionärer, sjuka osv. har bidragit till att han lyckas med att förmedla en trovärdig bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar i samhället.

Var det bara jag som upplevde att Mona verkade nervös? Men stundals var hon också bra, särskilt när hon blev upprörd..samt hon får pluspoäng för att hon log mycket.

Inga kommentarer: