onsdag 8 augusti 2007

Nu har det hänt igen.

Det är viktigt att inte döma människor på förhand men när det rör den sk. Stureplansprofilen så hoppas jag att han åker dit rejält denna gång. Jag har satt mig in i det tidigare målet han var inblandad i och det är sorgligt att han inte blev dömd den gången för nu har det hänt igen.

Jag kommer att motionera till hösten om att vi ska införa en grov oaktsamhetsparagraf i lagtexten samt krav på samtycke. Hade vi haft detta hade killarna inte gått fria idag och den andra tjejen hade inte behövt blivit våldtagen. Jag har fört fram mina åsikter till justiteministern och jag hoppas att hon tar denna fråga på allvar.

Sen handlar det såklart inte enbart om lagstiftning. Under oktober har jag kallat till rundabordssamtal med ett antal ledande experter inom sexualbrott för att se hur vi kan komma vidare. Jag släpper aldrig denna fråga!

Inga kommentarer: