söndag 26 augusti 2007

En talmans roll

Angående DN Debatten igår om att vissa centerpartister vill folkomrösta om EU:s nya fördrag.

Förutom det att jag inte håller med artikelförfattarna så tycker jag att det är anmärkningsvärt att den andra vice talmannen Birgitta Sellén skriver under artikeln. För mig så bör talmännen i största möjliga mån hålla sig politiskt neutrala, det ingår liksom i deras uppdrag och är också något som en riksdagsledamot bör ha i åtanke när han eller hon tackar ja till uppdraget.

Man kan fråga sig om undertecknandet av artiklar som denna är förenligt med talmansuppdraget?

Inga kommentarer: